Wypominki listopadowe

Pamięć o tych, którzy już od nas odeszli, szczególnie przejawiamy w listopadzie. Jako chrześcijanie – z wiarą, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy.   Jednym z wielu znaków wyrażania modlitewnej pamięci o zmarłych są wypominki. Zamawia je bardzo wielu z nas, przynosząc do kapłana, karteczki z imionami i nazwiskami zmarłych.

Wypominki, wymienianki lub zalecki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, włączająca ich do naszej modlitwy podczas Eucharystii. Są rodzajem pomocy dla tych spośród naszych bliskich, którzy oczekują na niebo w czyśćcu. Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni“ (2 Mch 12, 46). Modląc się za dusze zmarłych pokazujemy jedność Kościoła na ziemi z członkami, którzy oczekują na wejście do domu Ojca. Wierzymy, że nasze błagania  przyczyniają się do zgładzenia ich grzechów. Natomiast w odniesieniu do zmarłych, którzy już są w niebie, wzmacniają ich wstawiennictwo za nas przed Bogiem.

Formularz na wypominki można pobrać poniżej lub odebrać przy okazji każdej Mszy św. w niedzielę. Prosimy, aby na formularzu zaznaczyć miejsce, w którym ośrodku duszpasterskim wypominki mają być odczytane.

„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił“ (św. Tomasz z Akwinu).