Młodzież „Misja w Akcji“

Misja w Akcji to grupa młodzieży pracującej i studiującej przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu. Są pośród nas m.in. młodzi kończący powoli szkołę, studenci Erasmus, pracownicy sezonowi, a także osoby mieszkające od urodzenia w Niemczech mające polskich rodziców. W praktyce nie ma ograniczeń, aby do nas dołączyć. Chcemy być żywą częścią Kościoła, ludźmi, którzy żyją Bogiem żyjąc w świecie. Nazywamy siebie Misją w Akcji, bo to właśnie na służbę w praktyce kładziemy nacisk w naszym funkcjonowaniu. Dbamy o oprawę liturgiczną poprzez służbę przy ołtarzu, muzykę i śpiew. Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia Misji włączając się w nie poprzez sprzątanie, pieczenie, czy gotowanie, logistykę lub po prostu udział. W czasie rozpoczynającej się pandemii proponowaliśmy seniorom naszej Misji pomoc w zrobieniu zakupów. Pomagamy czynnie w organizacji i przeprowadzeniu wymian młodzieży gromadzące dzieci i młodzież z naszych okolic oraz podobną grupę wiekową przyjeżdżającą z Polski. Rokrocznie, już niemal tradycyjnie włączamy się w Szlachetną Paczkę zbierając środki i artykuły, a następnie przesyłając je do potrzebującej rodziny w Polsce. W dużym skrócie – jesteśmy gotowi by działać na rzecz tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.

Aby nasze działanie, nasza „akcja” miały właściwy sens, potrzebujemy sięgać źródła. Pan Jezus wskazując na najważniejsze przykazania sam podkreślał – miłuj Boga i miłuj człowieka. Abyśmy mogli właściwie kochać człowieka, trzeba nam kochać Boga – poznawać Go, przebywać z Nim, uczyć się od Niego. Dlatego też spotykamy się każdego tygodnia na Eucharystii, wspólnym posiłku, dzieleniu się Słowem Bożym i spotkaniu formacyjnym, na którym poznajemy naukę Kościoła, konfrontujemy się z nurtującymi nas pytaniami dotyczącymi Pana Boga, świata i tych wszystkich spraw, które leżą nam na sercu, a także kształtujemy nasz światopogląd w oparciu o wiarę. Nasze wyjazdy wakacyjne również, oprócz oczywistego wypoczynku, często na łonie natury, mają swoje zakorzenienie w Panu Bogu, zwłaszcza w codziennej Eucharystii.

Chcemy być razem, chcemy działać, a to wszystko w Imię Boże.