Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae) – to nie tylko religijne stowarzyszenie, lecz jak mówił jego założyciel, o. Maksymilian Kolbe: „całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”. Każdy, kto wstępuje w szeregi Rycerstwa, zawierza siebie bez reszty – całą swoją doczesność i wieczność – Matce Bożej i czyni wszystko, by jak najbardziej upodobnić się do Niej. Nie chodzi tu tylko o własny wysiłek, ale przyzwolenie na to, by sama Niepokalana kształtowała życie Rycerza.  Rycerz stawia sobie za cel świętość na miarę Niepokalanej dla siebie i wszystkich ludzi, czyli tak naprawdę czyni wszystko, aby przy pomocy Maryi każdy mógł osiągnąć Niebo, gdyż ta droga jest najpewniejsza, najlepsza i najkrótsza. „Nieście wszędzie miłość i ufność ku Niepokalanej, a ujrzycie, że wnet z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy skruchy, opróżnią się więzienia.. pokój i szczęście wyniszczy niezgodę i ból, zmieni się oblicze ziemi” – zapewniał o. Maksymilian. Za szczególną broń służy Rycerzowi Cudowny Medalik, który nosi na szyi, a także rozdaje go innym, by doświadczali jego uzdrawiającej mocy. Skutecznymi narzędziami, którymi się posługuje w walce ze złem , to wytrwała i ufna modlitwa, ofiara, pokuta, cierpienie, a przede wszystkim przykład własnego życia. Na służbę Niepokalanej może oddać się każdy: młodszy i starszy, świecki i duchowny, kobieta i mężczyzna, każdy, kto kocha Niepokalaną. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wstąpić w szeregi Rycerstwa Niepokalanej. Na świecie jest ich ponad 4 miliony, a w naszej Misji ponad 500 członków.

Są 3 warunki wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej:

1. Oddanie się na własność Niepokalanej poprzez uroczyste odmówienie aktu oddania się Niepokalanej:

„Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją“, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie“, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim”.

2. Noszenie na szyi Cudownego Medalika

3. Wpis do Księgi Rycerstwa Niepokalanej (MI).

Można to uczynić poprzez wypełnienie deklaracji MI elektronicznie na stronie Rycerstwa Niepokalanej (kliknij) lub przesłanie deklaracji do Niepokalanowa lub miejsca, gdzie Rycerstwo posiada przypisaną prawem kościelnym swoją kanoniczną siedzibę. Deklaracje można pobrać tutaj (kliknij)

Św. Maksymilian zaleca również codzienne odmawianie modlitwy: „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

Szczegółowe informacje na temat Rycerstwa Niepokalanej można uzyskać w naszej Misji pod numerem telefonu 0931-781514