Ogłoszenia parafialne

Drodzy Parafianie,

dekretem z dnia 01.01.2023 r. ks. bp dr Franz Jung utworzył nową polskojęzyczną wspólnotę parafialną pod nazwą Polska Misja Katolicka diecezji Würzburg. Połączył istniejące do tej pory dwie wspólnoty w jedną – Polską Misję Katolicką w Würzburgu i Polską Misję Katolicką w Aschaffeburgu. Proboszczem nowej wspólnoty parafialnej ustanowił mnie i jako współpracownika do pomocy w duszpasterstwie w zakresie 50 % etatu wyznaczył ks. proboszcza dra Krzysztofa Sierpnia z Kalstein am Main. W duszpasterstwie będzie też pomagał emerytowany proboszcz ks. dr Edward Zarosa.

Wraz z nowym rokiem 2023 rozpoczynamy nową drogę jako jedna polskojęzyczna wspólnota w diecezji Würzburg. Utworzenie jednej parafii na tak rozległym terenie, jakim jest diecezja Würzburg wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian i przekształceń tak, aby można było zapewnić wszystkim możliwość dostępu do Mszy św. i sakramentów w języku polskim.

Na czas przejściowy budowania nowych struktur parafii i znalezienia takiej możliwości, aby duszpasterstwo polskojęzyczne mogło dotrzeć do jak największej liczby Polaków, przy ograniczeniach personalnych, spowodowanych odejściem ks. proboszcza Jerzego Soboty, muszą być podjęte pewne zmiany.

Od 1 stycznia będą odprawiane Msze św. regularnie w każdą niedzielę i święta w Würzburgu o godz. 11.00, w Schweinfurcie o godz. 17.30. W dzień powszedni będzie odprawiana Msza św. w czwartek o godz. 17.00 w kaplicy przy Virchowstrasse w Würzburgu.

Wszystkie grupy, które spotykały się przy parafii oraz szkółkę j. polskiego dla dzieci, proszę, aby dalej kontynuowały te spotkania. Niestety nie miałem do tej pory możliwości zapoznania się z działalnością parafii i grup, dlatego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Drodzy Parafianie,

razem można wiele zrobić, razem można wiele zbudować, wspólnota daje siłę, dlatego chciałbym prosić i zaprosić Was do dobrej i otwartej współpracy na rzecz budowania jednej dużej wspólnoty, która się nazywa Polska Misja Katolicka diecezji Würzburg.

Pragę też podziękować ks. proboszczowi Jerzemu Sobocie za jego całkowite oddanie się sprawie misji w Würzburgu, za jego 25 lat sumiennej, uczciwej i oddanej Bożej sprawie pracy i zaangażowanie.  Życząc ks. Jerzemu Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na nowej drodze duszpasterskiego posługiwania w Winnicy Pańskiej, mogę jego oraz Was zapewnić, że będę się starał jak najwięcej z tego co on zrobił, kontynuować i zachować w miarę obecnych możliwości.       

Ks. Proboszcz Walenty Cugier

Ogłoszenia parafialne

Polska  Misja  Katolicka w Diecezji Würzburg                                                     

Polnische Katholische Mission in der Diözese Würzburg

Virchowstr. 20, 97072 Würzburg, tel. 0931 781514

kontakt do ks. Prob. Walentego Cugiera: 01718139973

             

              5. Niedziela zwykła                                                                     05. 02. 2023

              1.  Msze św.

–  niedziela,   godz. 11.00 Würzburg – St. Gertraud, Pleicherkirchplatz 1

–  niedziela,   godz. 17.30 Schweinfurt  – St. Josef,  Engelber–Fries–Str. 15

–  czwartek, godz. 17.00 Würzburg – St. Paulus-Haus, Virchowstr. 20

                     2.  Okazja do spowiedzi św.:        

–  niedziela,   godz. 10.30 – 11.00 Würzburg – St. Gertraud, Pleicherkirchplatz 1

–  niedziela,   godz. 17.00 – 17.30 Schweinfurt  – St. Josef,  Engelber–Fries–Str. 15

–  czwartek, godz. 16.30 – 17.00Würzburg – St. Paulus-Haus, Virchowstr. 20

                        3. Godziny otwarcia biura parafialnego:

  St. Paulus-Haus, Virchowstr. 20, 97072 Würzburg

 Poniedziałek           –          8.00    –     14.00     

Wtorek                      –          12.30   –   17.30

Czwartek                   –          8.00    –   14.00

4.  W sobotę 11 lutego przypada wsponmienie Matki Bożej z Lourdes a jednocześnie Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji będziemy modlić się podczas Mszy św. w czwartek 9 lutego o godz. 17.00 w kaplicy w intencji wszystkich chorych i źle się   mających. W czasie Mszy św. udzielę sakramentu namaszczenia chorych, a po Mszy św. będzie spotkanie przy kawie i cieście. W Schweinfurcie sakrament namaszczenia chorych zostanie udzielony w poniedziałek 13 lutego podczas Mszy św. o godz. 18.00.

5.   Od lutego raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. w Kizingen w j. polskim w   kościele św. Jana (St. Johannes) o godz. 15.30.  W tym miesiącu odbędzie się w niedzielę 19 lutego

               Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień