Pielgrzymka do Gruzji i Armenii

W dniach od 1-11 września 2022 roku planujemy pielgrzymkę do Gruzji i Armenii. Dokładny program pielgrzymki można pobrać poniżej.

Koszt pielgrzymki: 1430 Euro
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie oryginału „umowy – zgłoszenia” na adres biura podróży. Dodatkowo prosimy o przekazanie kopii formularza „umowa – zgłoszenie” do sekretariatu PMK w Würzburgu.
Harmonogram wpłat oraz świadczenia są wypisane w umowie.