Taki jestem. Obiecuję. – Rachunek sumienia

Cotygodniowe spotkania Misji w Akcji, czyli szeroko pojętej młodzieży naszej parafii, mają wielobarwną dynamikę. Poza oczywistą radością spotkania, elementem kulinarnym, podjęciem bieżących spraw i modlitwą, zawsze jest też kontekst formacyjny. Niekiedy nurtujące pytania stają się tematem spotkania, czasami księża proponują nam jakiś kierunek. Cel jest jasny – poznawać naukę Kościoła i rozwijać swoją wiarę coraz bardziej otwierając się na Pana Boga.

Podczas ostatnich kilkunastu spotkań Misji w Akcji przyglądaliśmy się spotkaniu Mojżesza z Panem Bogiem na górze Synaj, które zaowocowało Dekalogiem. Uwzględnienie historii tego wydarzenia przedstawionego w Piśmie Świętym (w księgach Wyjścia i Powtórzonego Prawa) i jego kontekstu pozwoliło spojrzeć na przykazania nam w zupełnie inny, nowy, poniekąd nawet nieoczekiwany sposób. Przyglądając się temu niesamowitemu spotkaniu mogliśmy dostrzec w nim ogromny dar, który Pan Bóg daje człowiekowi. Przykazania bowiem nie są po prostu zbiorem nakazów i zakazów, a tym bardziej roszczeń Boga wobec człowieka. Są darem, który odpowiednio przyjęty ma zaowocować szczęściem człowieka, takim, które jest możliwe tylko w Bogu. Tym samym możemy zobaczyć przykazania jako obietnice, które Pan Bóg daje człowiekowi. Pokazuje nam jacy będziemy, jeżeli będziemy trwali przy Nim. Ta perspektywa zmienia wszystko. Nagle człowiek nie staje przed Panem jako bezdusznym sędzią wymagającym przestrzegania ustalonych reguł, ale jako kochającym Ojcem, który nie tylko chce dla człowieka szczęścia, ale i pomaga mu je osiągnąć. Z takim Bogiem chce się być. Wiecznie.

W wyniku naszych rozważań dekalogu powstał praktyczny rachunek sumienia, który przecież nie tylko jest elementarnym warunkiem każdej spowiedzi, ale i koniecznym warunkiem rozwoju duchowego w ogóle. Do wzrastania w wierze nieodzowne jest regularne stawanie w prawdzie o sobie i swoich czynach, myślach, postanowieniach w relacji do Pana Boga. Choć tak wielu z nas zdaje sobie sprawę z istoty tej praktyki – powiedzmy sobie szczerze – rzadko udaje nam się znaleźć czas by rzetelnie przeanalizować swoją duszę.

Oddajemy do Waszych rąk owoc naszych refleksji nad spotkaniem Mojżesza z Panem Bogiem na górze Synaj – rachunek sumienia w oparciu o dziesięć przykazań rozumianych jako Boże obietnice. Wierzymy, że może przydać się on do rozwoju duchowego każdego z nas.

Pozdrawiamy.
Misja w Akcji.