Roraty 2021

W ramach dobrego przeżycia Adwentu zapraszamy na Roraty – Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Roraty mają głęboką tradycję zarówno w kościele jak i w naszym kraju. Odprawiane o wczesnych godzinach porannych, przy zgaszonych światłach, jedynie przy blasku świec, były formą wyrażającą czuwanie na przyjście Pana.

Symbolika Rorat jest głęboka. Po pierwsze mają one symbolizować nasze oczekiwanie na przyjście Mesjasza na wzór Izraela i całej ludzkości. Po drugie – jest to szczególne przypomnienie tajemnicy Wcielenia w Zwiastowaniu, które od średniowiecza mocno łączono z czcią wobec Maryi. Matka Boska jawi się nam zarówno jako wzór oczekiwania na przyjście Mesjasza, jak i pierwsza wyznawczyni, od której przykład bierze cały Kościół. W dalszej perspektywie Roraty łączą wielką klamrą Adwent i Boże Narodzenie z Wielkim Postem i Triduum Paschalnym. Tak jak trzykroć kapłan zapowiada na Roratach przyjście Mesjasza, tak samo trzykrotnie wychwala Drzewo Krzyża w Wielki Piątek, na którym Zbawiciel ofiarował się dla nas oraz podobnie trzykrotnie wyśpiewane będzie Alleluja w Niedzielę Wielkanocną na uczczenie Zmartwychwstania Pańskiego1.

W naszej Misji roraty odprawiane są:
w Würzburgu (kaplica przy Virchowstr. 20): od poniedziałku do piątku o godz. 6:30 oraz w sobotę o godz. 8:00.
w Schweinfurcie (kościół św. Józefa): w sobotę o godz. 8:00.

Serdecznie zapraszamy.


1https://zpasjidoliturgii.pl/posyla_do_panny_nie_lada_aniola-o-roratach-i-praktykach-z-nimi-zwiazanymi/