O nas

Historia powstania Misji

Polska Misja Katolicka w Würzburgu została utworzona 1 września 1989 r. przez ks. bp. Paula Wernera Scheele na wniosek ówczesnego ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, dr. Franciszka Mrowca. Duszpasterstwo polskie w Würzburgu istniało jednak już po zakończeniu II wojny światowej. Od 1951 roku, gdy posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie objął ks. Piotr Wawrzyniak, w Würzburgu – będącym jednym z ośrodków filialnych – Msze św. odprawiane były regularnie raz w miesiącu w kaplicy domu starców Sióstr Franciszkanek przy Bohnesmühlgasse 16. Po przejęciu opieki nad duszpasterstwem polskim we Frankfurcie przez ks. Kazimierza Kosickiego Msze św. w Würzburgu sprawowane były w kaplicy Sióstr Elżbietanek w pobliżu kościoła św. Gertrudy. Od 23 października 1988 r. do końca sierpnia 1989 opiekę nad polską emigracją w diecezji Würzburg sprawował ks. dr Stanisław Gacek, który był jednocześnie Generalnym sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wówczas wierni zaczęli gromadzić się na Eucharystii w kościele św. Gertrudy przy Pleicherkirchplatz 1, w którym Msze św. w języku polskim sprawowane są do dziś. Na mocy dekretu ks. bp. diecezjalnego Paula Wernera Scheele z dnia 14.05.1991 r. Misja otrzymała za patronkę św. Jadwigę Śląską. W 1992 r. kuria diecezjalna przekazała polskiej Misji – w wyremontowanym byłym budynku zakonnym o. Klaretynów – pomieszczenia parafialne i mieszkanie dla duszpasterza mieszczące się na trzecim piętrze oraz znajdującą się na parterze kaplicę, służącą wszystkim misjom obcojęzycznym. Duszpasterze PMK w Würzburgu Pierwszym proboszczem PMK w Würzburgu został ks. dr Henryk Gardyjas, pochodzący z diecezji katowickiej. Posługę duszpasterską pełnił od 1 września 1989 r. do stycznia 1993 r., kiedy to został proboszczem ośrodka duszpasterskiego PMK w Meissner-Abterode. Od 1 lutego 1993 r. do 30 kwietnia 1999 r. funkcję proboszcza pełnił, przybyły z Hamburga, ks. dr Andrzej Krefft, kapłan diecezji pelplińskiej. W maju 1999 r. mianowany został dyrektorem ośrodka rekolekcyjnego „Concordia” w Herdorfie. Ks. Jerzy Sobota, pochodzący z diecezji pelplińskiej, wcześniejszy wikariusz niemieckiej parafii św. Gertrudy oraz PMK w Würzburgu został proboszczem Misji dnia 1 maja 1999 r. i pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Do listopada 1998 r. do PMK w Würzburgu przynależały jeszcze dwa ośrodki: w Aschaffenburgu i Miltenbergu (zał. 2 października 1997 roku), w których Msze św. odprawiane były co tydzień w sobotę. Wraz z przybyciem ks. Krzysztofa Winiarza i objęciem przez niego troską duszpasterską rejonu Dolnego Menu w 1998 r. rozpoczął się proces organizacyjnego usamodzielniania się tych ośrodków duszpasterskich, uwieńczony powstaniem samodzielnej Misji w 2004 r. Od 2006 r. proboszczem PMK w Aschaffenburgu został ks. Walenty Cugier.

Przez pewien czas w latach 90-tych Msze św. w języku polskim odprawiane były dodatkowo w Schneebergu w ostatni czwartek miesiąca oraz w Mainsondheim dla pracowników sezonowych i pracujących na kontrakcie.