Krąg modlitwy różańcowej

Powstał w 2003 r. Jego członkowie zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w określonej intencji. Spotykają się w pierwszą środę miesiąca na wspólnej modlitwie różańcowej, biorą też udział we Mszy św. i dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu wiary i więzi z Panem Bogiem. Na zakończenie Eucharystii następuje losowanie intencji modlitewnych, które dotyczą życia kościoła powszechnego czy też diecezjalnego, jak również problemów, z którymi borykamy się w naszej codzienności.