Chór parafialny

Chór parafialny powstał dnia 5. września 1997 r. przy ośrodku duszpasterskim w Würzburgu. Swoimi występami od lat ubogaca Msze św. w różnych punktach duszpasterskich. Od 2002 r. przez wiele lat nasz chór występował wraz z chórem z parafii niemieckiej św. Gertrudy podczas wspólnie świętowanych uroczystości odpustowych, śpiewając pieśni w języku polskim, niemieckim oraz łacińskim. Chór liczy około 20. członków. Jego opiekunem i dyrygentem jest ks. prob. Jerzy Sobota. W każdy piątek po wieczornej Mszy św. odbywają się próby. Jego członkowie starają się dążyć do dwóch celów: pragną poprzez kształcenie głosu śpiewać jak najpiękniej na cześć Pana Boga, a także starają się pielęgnować dobre przyjacielskie relacje między sobą. Każde spotkanie jest zatem okazją zarówno do śpiewu jak i wymiany myśli oraz podzielenia się swym codziennym doświadczeniem. Ważny jest też wymiar duchowy spotkań. Członkowie chóru gromadzą się najpierw na Eucharystii. Każde spotkanie kończy wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.